Ceník

Položka ceníku Cena v Kč bez DPH
AL/AL  vícevrstvé odkouření s tepelnou izolací pro plyn   průměr 130/200 mm 900 - 1000
AK/AL vícevrstvé odkouření s tepelnou izolací pro plyn   průměr 130/200 mm 1300
AK vložky komínů H400, průměr 110 - 130 mm 800 - 1000
AL  vložky H400 pouze pro odvětrání digestoří nebo místností 500 - 600 Kč/m nebo 500 Kč/kus
AK roura pro TP průměr  140 – 200 mm dle síly plechu od 1500 Kč/za bm
Kontrola spalinových cest pro  kotelny zákona č. 320/2015 Sb. od 1000
Kontrola spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb. od 500
Kontrola spalinových cest v bytových domech dle zákona č. 320/2015 Sb. od 500
Čištění spalinových cest od 800
Měření malých stacionárních zdrojů 1000 - 1800
Kamerové prohlídky komínů od 800
Kolaudační zprávy od 1500
K cenám se připočítává DPH dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění