Kominictví Šalounová s.r.o.

Servisní kominické služby

Zprávy o provedení kontroly a nebo čištění spalinové cesty
dle nařízení vlády č.91

Kolaudační zprávy

Pasportizace komínových průduchů

Měření emisí dle zákona 86/2002 Sb.

Čištění komínů, kouřovodů, kotlů na T.P. i v kotelnách

Montáž kouřovodů

Vložkování komínů

Odstraňování závad spalinových cest

Montáž spalinových cest pro krby

Stavební opravy komínových tělěs

Stavění vícevrstvých odkouření

Montáže odkouření pomocí horolezecké techniky

Technické poradenství

Kamerové zkoušky

Zajišťujeme frézování komínů